Twoja Firma w Anglii

Polski | English | Pycckuu | Google translate

Firma w anglii logo

Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce. / Firma LTD w Anglii

spis tresci: STRONA GŁÓWNA

»   Spolka w Wielkie Brytani / Firma LTD w Anglii daje nam mozliwosc.
»   Kto musi zalozyc odddzial a jakie spolki / Firma LTD w Anglii moga dzialac bez odddzialu .
»   Dlaczego warto zalozyc odddzial spolki brytyjskiej a nie rejestrowac nowej spolki w Polsce.
»   Procedura otwarcia oddzialu w Polsce.
      -   Wymogi prawne / Firma LTD w Anglii
      -   Procedury administracyjne
»   Angielska Spółka Ltd. / Firma LTD w Anglii - Polski Oddział - OFERTA
»   Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spolki brytyjskiej / Firma LTD w Anglii.
»   Rejestracja Limited Company / Firma LTD w Anglii
»   Przy prowadzeniu ksiegowosci spolki / Firma LTD w Anglii oferujemy nastepujace kontrakty.
»   Rozliczenie roczne spolki / Firma LTD w Anglii o obrocie powyzej 67,000 rocznie, bedacej platnikiem VAT.Rejestracjaspolek-online.com
Rozliczenia-online.com
Jak zalozyc firme w Anglii w kilku krokach?
Prowadzenie spółki, daty rozliczeniowe spółki
Optymalizacja ZUS
Biuro rachankowe Londyn

Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce. / Firma LTD w Anglii .

  1. Niskie koszty przy tworzeniu oddziału w porównaniu do kosztów rejestracji nowej spółki (brak obowiązku wnoszenia kapitału zakładowego tj. minimum 50,000 PLN przy spółce z o.o. lub 500,000 PLN przy spółce akcyjnej).
  2. Podstawową cechą oddziału jest brak odrębnej osobowości prawnej w Polsce co zwalnia z obowiązku przestrzegania rygoru przepisów prawa polskich spółek handlowych.
  3. Z drugiej strony taki podmiot ma wszystkie przywileje by działać na równi z polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnymi - może aplikować o rejestrację jako płatnik VAT, zatrudniać pracowników, ubiegać się o zezwolenia i licencje, etc.
  4. Brak kosztów związanych ze sporządzeniem aktu założycielskiego, czyli statutu spółki oraz związanych z tym kosztami notarialnymi, jak również nie ma obowiązku zgromadzenia kapitału zakładowego.
  5. Filia może dysponować majątkiem macierzystej spółki angielskiej, daje to możliwość transferu kosztów miedzy podmiotami.
  6. Oddział odprowadza podatek dochodowy od podmiotów gospodarczych w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce, obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości.
  7. Możliwość wykorzystania angielskiej formy organizacyjnej w polskim podmiocie gospodarczym.
  8. Prestiżowy wizerunek istnienia grupy i wkładu kapitału zagranicznego.
  9. Istnienie oddziału i przedstawicielstwa zależy od istnienia zagranicznego przedsiębiorcy. Jeżeli dojdzie do jego likwidacji, należy przeprowadzić, na podstawie przepisów prawa polskiego likwidację oddziału bądź przedstawicielstwa. O fakcie tym należy powiadomić ministra gospodarki.
  10. Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.