Założenie spółki w Wielkiej Brytanii / Firma Ltd w Anglii z filią w Polsce

Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce?

(6kB)     powrot     strona główna
zobacz wersje w jezyku rosyjskim: Pycckuu
   

Polskie Biuro rachunkowe w Londynie: Financial Republic, 40 Tooting High Str. Tooting Broadway, SW17 0RG tel. 0208 68 23 950 tel. 0208 76 74 088

Dzwoniąc z poza UK nalezy wybrac numer [bez "0" po 44]: 0044 208 76 74 088, 0044 208 68 23 950 email: ksiegowosc@financialrepublic.org.uk

zobacz kim jesteśmy, księgowi z uprawnieniami ACCA, chartered accountant: www.financialrepublic.org.ukJakie dokumenty będą potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce?

Spółka Limited otwierana w Wielkiej Brytanii oferuje naszym rodakom bardzo wiele możliwości. Po pierwsze możemy zakładać spółkę- podobną do naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością- która będzie działać na terenie Anglii. Poza tym, będziemy mogli otworzyć na terenie Polski oddział funkcjonującej już na terenie Wielkiej Brytanii spółki Limited. By uczynić pierwszy lub drugi krok- potrzebne nam będą jednak określone dokumenty. Zasadniczo przedsiębiorca zagraniczny, który chce rozpocząć działalność w ramach posiadania własnego oddziału firmy Limited, musi uzyskać wpis tego oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Poza tym, jeśli chodzi o osobę fizyczną- konieczny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Taki przedsiębiorca powinien mieć także nadany numeru identyfikacji podatkowej (czyli numer NIP), a to dlatego, iż spółka będzie prowadzić działalność na terenie naszego kraju, zatem podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce. Konieczny będzie także numer REGON.

W momencie rejestrowania przedsiębiorców konieczne jest wypełnianie określonych formularzy. Chodzi tu między innymi o wniosek rejestracyjny KRS-W10. Do takiego wniosku należy dołączyć określone formularze, które niezbędne są zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Chodzi tu między innymi o druki takie jak KRS-WK oraz KRS-WM.

Każdy zagraniczny przedsiębiorca, który będzie tworzył oddział, musi pamiętać o tym, iż może wykonywać swoją działalność gospodarczą jedynie w zakresie, w jakim dotychczasowo działał. Poza tym pierwszym jego krokiem, zmierzającym do ustanowienia oddziały, jest wyznaczenie osoby upoważnionej w tymże oddziale, która to osoba będzie działała w celu reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego.

Taki przedsiębiorca będzie oczywiście zobowiązany do przedstawienia dokumentów, które będą potwierdzały jego własną tożsamość. Tak więc będzie musiał podać swoje imię oraz nazwisko, a także swój adres. Poza tym będzie musiał koniecznie przedstawić imię, nazwisko oraz adres (oczywiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) osoby upoważnionej w tym oddziale, która będzie zajmowała się reprezentowaniem przedsiębiorcy zagranicznego. Do tego trzeba będzie także dołączyć wzór podpisu osoby upoważnionej, który zostanie poświadczony przez notariusza.

Jeśli spółka działa na postawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu, to niezbędne jest wówczas złożenie odpowiednich odpisów tychże dokumentów. Muszą one się znaleźć w aktach rejestrowych danego oddziału, obowiązkowo przetłumaczone na język polski, które to tłumaczenie wykonane musi zostać przez tłumacza przysięgłego. Jeśli natomiast działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru, to w takiej sytuacji należy złożyć odpis z tego rejestru do odpowiednich akt rejestrowych oddziału. I znów dokumenty te muszą zostać przetłumaczone język polski przez tłumacza przysięgłego.

Na naszym polskim rynku funkcjonuje bardzo wiele firm, które zajmują się pośredniczeniem w zakresie otwierania spółek Limited w Wielkiej Brytanii. Dzięki takim firmom- pośrednikom można znacznie szybciej otworzyć taką spółkę i pozbyć się znakomitej części obowiązków związanych z otwarciem jej lub jej oddziału w Polsce. Takie przedsiębiorstwa pośredniczące wymagają od przyszłych przedsiębiorców znikomej ilości dokumentów. Okazuje się- na przykładzie niektórych takich firm- iż do otwarcia spółki Limited w Wielkiej Brytanii wystarczy wypełnić wymagany przez takie przedsiębiorstwo formularz zgłoszeniowy, na którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące naszej osoby i naszych zamiarów, oraz przedstawienie kopii dokumentów takich jak dowód osobisty lub paszport, oraz jakiś dokument, który potwierdzi nasz adres. Dopuszczalne w tym zakresie są na przykład kopie rachunków, wyciąg z konta bankowego, czy kopia dokumentu, jakim jest prawo jazdy.


 

spis tresci:

»   Spolka w Wielkie Brytani / Firma LTD w Anglii daje nam mozliwosc.
»   Kto musi zalozyc odddzial a jakie spolki / Firma LTD w Anglii moga dzialac bez odddzialu .
»   Dlaczego warto zalozyc odddzial spolki brytyjskiej a nie rejestrowac nowej spolki w Polsce.
»   Procedura otwarcia oddzialu w Polsce.
      -   Wymogi prawne / Firma LTD w Anglii
      -   Procedury administracyjne
»   Angielska Spółka Ltd. / Firma LTD w Anglii - Polski Oddział - OFERTA
»   Oferta cenowa rejestracji i rozliczania spolki brytyjskiej / Firma LTD w Anglii.
»   Rejestracja Limited Company / Firma LTD w Anglii
»   Przy prowadzeniu ksiegowosci spolki / Firma LTD w Anglii oferujemy nastepujace kontrakty.
»   Rozliczenie roczne spolki / Firma LTD w Anglii o obrocie powyzej 67,000 rocznie, bedacej platnikiem VAT.

»   Pytania i odpowiedzi w sprawie rejestracji i prowadzenia firmy w Anglii - faq
»   Dodatkowe informacje o firmie Ltd w Anglii / spółka w Anglii
      »   Co to jest spółka Limited?
      »   Spółka LTD zarejestrowana w Anglii z oddziałem działajšcym w Polsce
      »   Jakie możliwoœci i profity daje nam prowadzenie firmy we Wielkiej Brytanii?
      »   Wymogi prawne i procedury administracyjne przy zakładaniu spółki w Anglii
      »   Zalety z korzystania z usług firmy poœredniczšcej przy zakładaniu spółki w Anglii.
      »   Dlaczego warto założyć oddział spółki brytyjskiej a nie rejestrować nowej spółki w Polsce?
      »   Jak mogę zaoszczędzić rejestrujšc spółkę w Anglii?
      »   Ile będzie mnie kosztowało założenie i prowadzenie spółki w Anglii?
      »   Jakie dokumenty będš potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce?
      »   Komu opłaca się założyć spółkę w Anglii?

Jakie dokumenty będą potrzebne do założenia spółki w Anglii i jej oddziału w Polsce?Top ^